ממליצים

עדותו של רפאל בן דור

עדותו של ניצב משנה (בדימוס) ישראל טל

עדותה של קרן שפע דגני

עדותה של יהודית קונפורטי

עדותו של חי אוזן, עו"ד

עדותו של מאיר כהן, חוקר פרטי

עדותו של אבי ברקוביץ

עדותה של הגב' איריס סעדי

עדותה שך הגב' ענת שפיצברג

עדותו של מוטי אקסמיט, יועץ תקשורת ותדמית

עדותו של גונדר משנה (בדימוס) נתן פז

עדותה של אפרת אופק חיים, עו"ד

עדותו של המורה רמי – הרצאת אלכוהול וסמים לשכבת י' בתיכון הרצוג, בית חשמונאי

חוות דעת – מורי תיכון קציר

דבר מנהלת קריית החינוך

חוות דעת היועצת הבכירה של תיכון קציר

חוות דעת מורי תיכון קציר

WordPress Lightbox Plugin