מאסטרטגיה לטקטיקה

הרצאה "מאסטרטגיה לטקטיקה"

מאסטרטגיה לטקטיקה בחמישה צעדי הזהב

לא הכל אוטופי בחיים, נהפוך הוא, כדי להשיג מטרות איכות חייבים להבין את הצורך בהצבת מטרה שלעיתים נראית
רחוקה (מאד) אך כבר למדנו שאין מקוםשהוא רחוק מידי!! ומשם לצאת לתהליך מובנה,
שיטתי, יסודי ובעל מנגנון בקרה לכל אורך התהליך – כזה הוא "מודל התכנון האסטרטגי בחמישה צעדי הזהב"
כפי שגיבש המרצה מניסיונו רב השנים בתחום מבצעי המודיעין האסטרטגיים הדורשים תכנון מדוקדק,
אורך נשימה, "סבלנות של ציידים" ובקצה – הצלחה!!

בהרצאה יילמדו המשתתפים אודות המודל באמצעות המחשה מעולם התוכן של המרצה בתהליך אסטרטגי בגיבוש
דרך פעולה מבצעית להפללת סוחר סמים בכיר שהיה ליבואן סמים בכיר דרך גבול מצרים ע"י הפעלת סוכנים סמויים
ב"אירוע מתגלגל" החל משלב התכנון האסטרטגי, המרכיבים הדרושים למימוש ההצלחה ועד למבצע הנועז ב"משחק בית" של היעד!
שיוצג בסרט אותנטי כיצד נעצרו כלל המעורבים בפרשיה. חוויה אינטראקטיבית בין המרצה לבין הקהל שבאמצעותה יטמיעו את התפישה למימוש החזון מהכח אל הפועל!!

בסיום ההרצאה יקבל כל משתתף מנשר ובו המודל "מאסטרטגיה לטקטיקה
בחמישה צעדי הזהב" לכל שימוש שיחפוץ.
משך ההרצאה – כ- 90 דקות כולל הקרנת הסרטונים וזמן שאלות.

WordPress Lightbox Plugin